Galima s.r.o.
Rybárska 213/3
955 01 Tovarníky
IČO: 47 477 971
DIČ: 202 390 94 04
e-mail: info@galima.sk
Tel.: +421 910 388 699